Днес в Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд тържествено беше открито Детското полицейско управление. Съвместен проект на Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката „Детско полицейско управление”, с любезната подкрепа на Община Костинброд. Денис Иванов – Началник на РУ на МВР, представи екипа от професионалистите в МВР, който 2 години ще работи по проекта:

  • ст. инспектор Калин Кирилов – началник „Пътен контрол” към РУ на МВР
  • ст. инспектор Петър Петров – началник „Охранителна полиция” към РУ на МВР
  • ст. инспектор Вера Христова – инспектор Детска педагогическа стая
  • мл. инспектор Надежда Костадинова – следовател

Директорът на училището г-жа Даниела Борисова представи педагогическия екип, който ще работи с малките полицаи – г-жа Борка Петрова и Линка Николова – ст. начални учители. Г-жа Борисова поздрави участниците, благодари на всички за усилията и пожела от този ден нататък децата да бъдат все по-запознати с правата и задълженията си на едни съвестни граждани.

Г-жа Борка Петрова прочете споразумението за съвместно партньорство, а след което дете от бъдещото детско полицейско управление тържествено прочете клетвата  и всички заедно се заклеха под звуците на училищния химн.

Г-н Младенов поздрави всички с прекрасната инициатива. Той раздаде официално „полицейските жилетки” на участниците с ебмлеба,сътворена след конкурс от Денис от втори клас. Г-н Младенов получи от Директорът на училището г-жа Даниела Борисова ПРИЗ по повод 24 май – Ден на славянската писменост и култура – ПРИЗ за най-съпричастен кмет към образованието. Призът ще бъде обявен и на Сдружението на общините в Република България.

Тържествено бе подписано споразумението за съвместно сътрудничество между г-жа Даниела Борисова и г-н Денис Иванов.
Прозвуча марш „Тих, бял Дунав”.
Ученикът Кристиян от 4 клас поздрави участниците и всички гости с авторска песен.

4262 посещения общо 1 посещения за деня
Днес в Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд тържествено беше открито Детското полицейско управление