На 09.07.2016г. танцова школа “Анима” с ръководител Антония Василева, отбелязаха края на творческата година с празничен концерт под наслов “От сърце и душа” в големия салон на читалище “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд. Възпитаниците от ТШ “Анима” показаха завидни умения и представиха на публиката китка от модерни и народни танци. Събитието беше уважено и от г-н Трайко Младенов кмет на Община Костинброд,който поднесе кошница с цветя на участниците с пожелание за много бъдещи творчески успехи.

4221 посещения общо 5 посещения за деня
Празничен концерт под наслов “От сърце и душа”