На 14, 15 и 16 септември  от 10:00ч. до 17:30ч. в кариера „Балша“  се провежда специализирано изложение на машини и съоръжения за сградно, инфраструктурно и пътно строителство, добив на инертни материали и минна индустрия. Ще присъстват  45 от най-големите фирми на пазара за техника и съоръжения. Изложението на кариера предлага отлични условия специализираните машини да се видят не само като стационарни експонати, но и в действие с демонстрации в реални работни условия, в т.ч. да се изпробват от клиенти. StroMa Expo цели да събере на едно място тези, които предлагат специализирана техника в областта на строителството, да привлече любители на тези машини и да се покаже и демонстрира един работен процес . Провежда се на открито, което дава възможност за излагане на повече експонати . Могат да се видят фирми в действие ,като: Komatsu; LiuGong;Case;Doosan;Cat;Amorts и др.

Г-н Тайко Младенов-кмет на община Костинброд , Атанас Тенев-председател на общински съвет на община Костинброд и Борислав Борисов-кмет на с.Петърч посетиха първия ден от изложението.  Топло посрещнати от домакинът -Иван Богданов и лично придружени от него, успяха да разгледат и поздравят всички от изложението на StroMa Expo.
Г-н Иван Богданов заяви, че изложението на което е домакин се провежда по всички правила и закони по безопастност. То за втора година успява да събере много любители на строителна техника на едно място,а именно в кариера „Балша“.
Г-н Младенов и г-н Богданов приканват гражданите на гр.Костинброд и община Костинброд да посетят изложението на StroMa Expo ,като обещават,че през трите дни -14,15 и 16 Септември строителни машини и техники няма да спират да правят шоу.

3059 посещения общо 1 посещения за деня
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В КАРИЕРА „БАЛША“