Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, до скоро  собственост на Министерството на земеделието и храните, днес е вече общинско учебно заведение.   Договор за прехвърлянето правото на собственост върху имотът подписаха Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова и кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов в Областната администрация на Софийска област .Следствие на това община Костинброд получи собствеността върху сградата и терена на професионалната гимназия . От тук на татък тя ще се финансира от бюджета на общината. Преминаването на селскостопанския техникум под общинско управление ще даде възможност за развитието на учебното заведение и се очакват да бъдат реализирани проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз,чрез които учебното заведение ще придобие нов облик.  Образователната институция е включена в проект по програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., който, освен обновяване на училищните сгради, предвижда създаване и оборудване на кабинети за практическо обучение на учениците.

Целта на прехвърлянето на професионалните училища към общините е те да отговарят конкретно на местните потребности от среднисти със съответната професионална квалификация.

Професионалната гимназия „Св.Георги Победоносец“ е построена през  1975 година. Училището разполага с деветнадесет учебни стаи с хранилища, голяма учителска стая, столова и сервизни помещения.

Преместването на техникума от гр. Банкя в гр. Костинброд следва развитието на селското стопанство в този район. През  1975 г. Са били открити  две нови специалности – Агрохимия и растителна защита и Зеленчукопроизводство.

През 1986/1987 година е била открита нова паралелка „Ветеринарна медицина“. За целта били назначени високо квалифицирани преподаватели по съответните предмети.

През 1991 година е била открита още една нова паралелка – Земеделски техник, а 1996 година – Икономика на земеделското стопанство. През 2003 година са започнали  обучението си учениците по новата специалност „Технология на месото и месните продукти“.

За всички години на развитие, можем да запишем и днешна дата, като нова решителна стъпка за професионална гимназия „Св.Георги Победоносец“.

Г-н Трайко Младенов с голямо въодушевение подписа договора за прехвърлянето на училището и заяви, че се надява  тази промяна да бъде за по-добро и по този начин по-лесно ще стопанисваме имотите заедно с ръководстово и директора на професионална гимназия „Св.Георги Победоносец“- г-н Светослав Иванов.

Връчвайки официално договора, Областният управител г-жа Росица Иванова помоли  кмета на Костинброд  да бъде добър стопанин на учебното заведение и да го развива в интерес на учениците и бъдещето на Общината.

2822 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд е новият стопанин на Професионалната гимназия „Св.Георги Победоносец“