Днес в 08:30ч. се състоя официалното откриване на реновирания животнски пазар в гр. Костинброд.  Локацията на пазара е ул. "Д-р Петър Берон" 18.  Пазарът за животни ще се организира всяка събота от 08:30 ч. до 13:00 ч., а през периода 15 октомври – 15 ноември всеки животновъд ще има възможност да излага, продава и подарява животните, които отглежда, без да заплаща такса за това.


Има животни за продажба, но трудно се намират легализирани  пазари, в които са събрани всички селскостопански видове, именно за това е важно да има такъв пазар на територията на община Костинброд.

Един реновиран животински пазар, обозначен с табели, маркиран и разграфен, ограден с ограда ще даде нов облик и улеснение за животновъдеите от съседни общини, дошли да продават своите животни в град Костинброд. В животинския пазар ще могат да се намерят зони с животни, като:

  • зона едър добитък и еднокопитни (коне, магарета, мулета, крави, биволици и др.) ;
  • зона овце и кози ;
  • зона пернати ( кокошки, патици, гъски, пуйки, фазани, пауни, пъдпъдъци, ангъчи, токачки, лебеди, глухари, гугутки, гургулици, гълъби , яребици и др.);
  • зона кучета ;
  • зона  зайци (ангорски, белгийски, великан, чинчила и др.);
  • зона  прасета ;
  • зона декоративни риби и влечуги. 

Също така на пазарът ще могат да се намерят  фуражи и храни за селскостопанските животни.

На събитието присъстваха : г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет, г-жа Габриела Георгиева – зам.кмет на община Костинброд, г-жа доц.д-р Мая Игнатова – директор на институт по животновъдни науки – гр.Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, животновъди и граждани на община Костинброд.

Г-н Трайко Младенов радостен връчи „ Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 295/13.10.2016г.” на животновъдите и подвърди, че това е първия легализиран животински пазар на територията на София област.


Извършен бе и водосвет от отец Дамян, за благополучието и развитието на животински пазар – гр.Костинброд.

10177 посещения общо 1 посещения за деня
Откриване на първият легализиран животински пазар в община Костинброд