На 21.10.2016г. Oбластният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова предаде договора за собственост на г-н Трайко Младенов кмет на община Костинброд. Прехвърля се безвъзмездно на община Костинброд правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в землището на село Безден, местността „Росничката“, представляващ поземлен имот, с площ 13 477 кв.м, заедно с построените в него две сгради: триетажна административна сграда и склад. С подписването на този договор, в изпълнение на решение на Министерски съвет, по искане на община Костинброд, имота в село Безден ще се стопанисва от местното ръководство.

Кметът съобщи, че в землището на с. Безден, местност “Росничката“ ще се реализират проекти, които да допринесат за социално-икономическото развитие на община Костинброд, и които ще разкрият работни места за местното население. Полагайки подписа си под документа, изказа сърдечни благодарности на Областния управител, че е положила необходимите усилия, за да се стигне до финализиране на процеса. Областният управител изрази увереност, че това ще помогне на общината да продължи да се развива и благоустроява, както досега.

3771 посещения общо 2 посещения за деня
Още един имот стана собственост на община Костинброд