Общинска администрация – гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1, етаж I, стая №12

Приемно време с граждани:
от понеделник до петък – 8.00 – 17.00ч.

тел: 0721 68 722, 0721 68 723