Уважаеми жители на гр. Костинброд и община Костинброд,
Във връзка с усложнената пътна обстановка – /снегонавяванията и обледяванията на пътища и улици/, в периода от 09.01.2017г. /девети януари 2017 г./  до 15.01.2017 г. /петнадесети януари 2017 г/, е възможно да бъде нарушен графика на сметоизвозването на територията на гр. Костинброд и община Костинброд. Община Костинброд и сметосъбиращата фирма БКС „Христо Нанев“, правят всичко необходимо, за да не се допусне образуването на сметища на обществени места в града и общината ни, както и да бъдат събирани съдовете, предназначени за общо ползване. Призоваваме гражданите на община Костинброд, да запазят търпение.За подаване на информация относно актуалната обстановка, за сигнали, жалби и препоръки, молим гражданите да се обаждат на телефони:
0721/ 68 715 – Дежурен по общински съвет за сигурност
0721/66 622  – Общински инспекторат – Костинброд

2491 посещения общо 2 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД