Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев връчи сертификат за инвестиция клас А на г-н Светлин Николчев – изпълнителен директор на фирма  „Ролпласт Груп“ АД. Инвестициите на фирмата предвиждат  разкриването на нови работни места. На церемонията присъстваха още г-жа Анна Радовска, Главен секретар на БАИ, г-жа Теодора Ставрева, Директор на Дирекция „Маркетинг и инвестиционно  обслужване”.

Сертификатът на „Ролпласт Груп“ АД е за проект „Разширяване на производствена база“. Инвестицията като обща стойност на материални и нематериални активи възлиза на 10 804 000 лв., като очакванията са да бъдат открити 90 нови работни места.

„Ролпласт Груп“ е дружество с основна  дейност инвестиране в дълготрайни материални активи – сгради и машини за производство на PVC и алуминиеви прозорци, врати и щори, които отдава под наем. „Новият ни инвестиционнен проект е свързан с разширяване на съществуващо предприятие в гр. Костинброд и е от ключово значение за генерирането не само на конкурентни предимства, а и на устойчив ръст на компанията. За целта ще се изградят допълнителни производствени помещения към съществуващата база, ще се закупят нови производствени мощности и ще бъде нает допълнителен персонал, който да е зает с новото производство“, заяви изпълнителният директор на „Ролпласт Груп" Светлин Николчев.

Изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев заяви, че проектът за разширяване  на съществуващи дейности са индикатор за доверието на българските  инвеститори в страната ни. Той посочи, че от началото на 2017 г. до момента, т.е за по-малко от месец, по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани общо 3  проекта на обща стойност над 80 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 180 нови работни места.

3314 посещения общо 2 посещения за деня
На 22 януари 2017 бе връчен сертификат за инвестиция клас А на фирма „Ролпласт Груп“ АД