Кмета на община Костинброд  проведе среща с председателя  на Български младежки Червен кръст – г-н Антонио Тенев, със зам. председатели и секретар, за да се  обсъдят  бъдещи общи действия и сътрудничество между БМЧК и община Костинброд. На срещата присъстваха още д-р Анатас Тенев – председател на общински съвет Костинброд, г-жа Анастасия Попова – председател на Български Червен кръст – Костинброд и г-жа Ивета Иванова – секретар на МКБППМН и социални дейности.

Българският Червен кръст е доброволна организация,  която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Български младежки Червен кръст е най-голямата доброволна младежка организация в Република България, която е неразделна част от Българският Червен кръст.

В град Костинброд организацията е създадена на 18.05.2016 год. На учредяването младежи – учредители, домакини ,  д-р Торнев – директор на областен съвет на БЧК  – София област и г-жа Диана Андреева – областен координатор на БМЧК – София област са дали началото на Български младежки Червен кръст – Костинброд. Учредителите  са избрали  за председател г-н Антонио Тенев, заместник координатор г-ца Цветелина Радкова и секретар г-ца Николета Венциславова. Към днешна дата доброволците са повече от двадесет и не спират да се развиват и да разширяват дейността си. БМЧК – Костинброд изказаха своите идеи на г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, като кампании в сферата на СПИН профилактиката, борбата с наркомании, популяризиране на  кръводаряването като хуманен и животоспасяващ акт и участие в разработката на младежки проекти с национален и международен мащаб. Характерна и показателна за Червен Кръст  като световна организация е и Първата помощ при бедствия и аварии. Г-н Младенов от своя страна им предоставя два офиса в сградата на Поликлиниката, където се намират и два социални проекта- „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Нова възможност за независим живот”. Два проекта предоставящи домашен уют, специализирана грижа, адекватна среда, помощ и подкрепа за социализация и интеграция.

 

Български младежки Червен кръст Костинброд набира доброволци над 14 години. Да бъдеш доброволец е нещо много специално. Доброволствайки, всеки един от нас допринася към някаква кауза и по някакъв начин към подобряването на света. В същото време доволстването ни учи да даваме без да очакваме нищо в замяна. А колкото по – малко очакваме, толкова повече всъщност получаваме – удовлетворението от това, че сме подали ръка, че сме допринесли за усмивката на някое дете, че сме направили нечий живот по – хубав.

7532 посещения общо 1 посещения за деня
На 08.02.2017г. се проведе среща в кабинета на г-н Трайко Младенов с представители на Български младежки Червен кръст – Костинброд