На 7 април  се залесиха повече от 80 фиданки в Първи район на град Костинброд и в огражденията на стадион „Бенковски“, в кв.Маслово.  Децата от Дневен център за работа с деца на улицата и Центъра за обществена подкрепа „Промяна“, с техните ръководители г-жа Светослава Иванова и г-жа Анастасия Попова, спомогнаха склонът на ул.“Люлин“ в гр.Костинброд  да придобие своята визия и красота.

Съпричастни към инициативата на община Костинброд в Първи район в града бяха както служители от Общинска Администрация Костинброд, така и служителите от най- новия център за социална рехабилитация и интеграция, с директор г-жа Анна Ананиева.

 
 

Късният следобяд продължи със  залесяване на широколистни дръвчета от  децата от ОФК “Костинброд 2012“ с техните родители.
За младите  футболисти  на  град Костинброд  днешният  ден бе  специален, изпълнен с много усмивки и добро настроение. Децата  научиха  интересни и полезни факти за дръвчетата и как да ги засадим и опазим. Техните треньори г-н Александър Гидионов, г-н Костадин Кръстанов и г-н Людмил Зарев бяха неотлъчно до тях и с общи, задружни усилия стадион „Бенковски” ще добие своята европейска визия. 

 

 

Грижата за околната среда обаче не трябва да спира дотук! Мерките срещу изменението на климата се превръщат в политика на най-високо световно  ниво, но всъщност в центъра на всичко е човекът, който с няколко малки и не особено трудни крачки може да даде своя принос към опазването на околната среда. Първата крачка е да научим децата си да обичат  природата.

 

 
Г-н Трайко Младенов благодари на  териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница”, което спомогна „Седмицата на гората” да бъде толкова мащабна в община Костинброд и на  г-н Мирослав Маринов – професионален озеленител, който подготви засаждането на дръвчетата през цялата кампания.

 
Кметът на община Костинброд, заедно с председателя на общински съвет д-р Атанас Тенев помагаха на децата през целия ден и участваха активно в озеленяването на общината. 

 

 

5538 посещения общо 2 посещения за деня
В община Костинброд продължава инициативата по залесяване на дръвчета в „Седмицата на гората”