ОБЩИНА КОСТИНБРОД И НЧ "ЗАРЯ – 1914" ВИ КАНЯТ НА ЛАЗАРОВДЕН НА 8 АПРИЛ 2017 г. от 10.00 ч. в кв. МАСЛОВО
ПРОГРАМА:
1.ЛАЗАРУВАНЕ
2.КОНЦЕРТ НА САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ ОТ НЧ „ЗАРЯ-1914”, НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1890”, НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1947”
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

4540 посещения общо 1 посещения за деня
Лазаровден