За първи път "Седмица на гората" е чествана през 1925 година, когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите се провежда празник на залесяването. Тази година Седмицата на гората се отбелязва в дните от 3 до 9 април. На 06.04.2017 година по инициатива на община Костинброд се проведе кампания за засаждане на дървета под мотото „ДА ПОДОБРИМ ГРАДА НИ, КАТО ЗАСАДИМ ДРЪВЧЕ“.
 
Кампанията е по повод седмицата на гората, която в национален мащаб е под наслов „Подобри гората“.Местата, избрани за засаждане на дръвчета бяха на територията на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“. В инициативата се включиха учители и учениците от 12 клас, като и служители на гимназията.

Засадени бяха повече от 20 дръвчета от вида липа, офика, ясен и явор.Дръвчетата бяха предоставени безвъзмездно за тази инициатива от  Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница“.

 

В кампанията взеха участие от община Костинброд: кмета на общината г-н Трайко Младенов, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС Костинброд,г-н Боби Бачев – секретар на община Костинброд, г-жа Бистра Боянова – младши експерт „ОП и П и връзки с обществеността“ и г-жа Виктория Яшнова – младши експерт „Култура и спорт“. От Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница”: инж. Стефан Кисьов – зам.директор на ТП-ДГС Сливница, Митко Христосков – главен лесничей в ДГС Сливница, г-н Митко Василев – началник ГСУ “Костинброд” и г-н Павел Младенов – горски стражар в ГСУ “Костинброд”.

 

Присъстваха още г-н Светослав Иванов – директор на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ и г-н Мирослав Маринов – професионален озеленител, който помагаше и даваше професионални съвети при засаждането на дървета, тяхното целогодишното оформяне и поддържане.

 

Всички си пожелаха новонасадените фиданки да пораснат голями дръвчета и да се съчетаят в общата визия с огромния ремонт – вътрешен и въшен, който предстои през настоящата година в гимназията.

7720 посещения общо 1 посещения за деня
Седмица на гората