В чест на Деня на солидарността между поколенията, представители на БМЧК и БЧК гр.Костинброд засадиха дръвчета и храсти на различни места в града. Ние опознаваме и разбираме света чрез наученото от нашите родители, баби и дядовци, учители, треньори и преподаватели, приятели и колеги в професията. Това е, което предаваме на своите деца, внуци, ученици. Солидарността между поколенията има много различни форми, но смисълът е един – да живеем добре заедно, да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да разчитаме на тях за нещата, които не знаем и не можем. Осъзната е необходимостта от действия за по-справедливо разпределение на ресурсите, отговорностите и участието за развитие на добро сътрудничество между поколенията във всички социални и икономически сфери. 

 

Целта е да се привлече вниманието на обществото към приемствеността, разбирателството и хуманността. В засаждането на дръвчетата и храстите участваха доброволци от двата центъра за работа с деца – Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа “ПРОМЯНА“ .

 

3731 посещения общо 2 посещения за деня
29 април – Европейски ден на солидарност между поколенията