Един спечелен проект от Второ ОУ „Васил Левски“ впечатли всички гости с интересни факти и знанието на възпитаниците от първи и трети клас. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ – 2016 – 2018 г. Цели да създаде условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на основното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Проектът още преодолява образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишава мотивацията им за учене.

Днешният урок бе на тема „Искам да съм добър математик“ и децата показаха своите придобити знания в теми, като : „Звезди и съзвездия“, „Тайните на моретата и океаните“ и „На земната повърхност“. Възпитаниците на Второ ОУ“Васил Левски“ завършиха с театрална постановка за шопите, на тема „Който не работи, не трябва да яде“.
Техни ръководители, които им помагаха през цялото време и ги насочваха бяха г-жа Катя Здравкова и г-жа Галина Тахерска – учителки в Второ ОУ „Васил Левски“.

 

В интерактивната презентация, децата показаха на своите гости – съученици и учители, че „математиката е навсякъде около нас“.
Гости на събитието бяха г-н Любен Кънчев- зам.кмет на община Костинброд, г-жа Даниела Борисова- директор на Първо ОУ “Васил Левски“, представители от НУ “Отец Паисий“, с.Драговищица, кметове на населени места, родители и учители.
Г-н Кънчев поздрави домакинът на срещата г-жа Красимира Манова – директор на Второ основно училище и заяви, че точно това е Европейския подход за доброто ни бъдеще „ Учете и успейте в живота“, пожела на учениците заместник кмета на община Костинброд.

2537 посещения общо 1 посещения за деня
На 18.05.2017 г. децата от Второ ОУ „Васил Левски“ в сградата на НЧ “Заря – 1914“ представиха „Математическо Пътешествие през науките“