УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд,  ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър,  същият ще работи на 30.05.2017 г. от 11.00 ч.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

2800 посещения общо 3 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Размер на шрифта
Промяна на контраста