НА ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА – КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГА – ПРОЕКТ НА КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО КИЦ – „ЦАРИБРОД” И НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯТ КОНСУЛ НА БЪЛГАРИЯ В НИШ – Г-Н ЕДВИН СУГАРЕВ ИЗТЪКНА ВИСОКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И УСПЕШНОТО Й РАЗВИТИЕ – КАТО НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В БЪДЕЩИ ТРАНС-ГРАНИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ.

 
ДВЕ СЪСЕДНИ СТРАНИ, ДВЕ ПАРТНИРАЩИ СИ ОБЩИНИ, ЕДИН ДОКАЗАЛ СЕ В БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИН И ПРИЯТЕЛИ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ – ПЪРВИ СТРАНИЦИ ОТ КНИГА, КОЯТО ПИШЕМ С ДЕЙСТВИЯТА И ДЕЛАТА СИ.

Една изключителнa важна среща, както за община Костинброд, Република България, така и за община Бабушница, Република Сърбия се проведе днес на 16.06.17 г. /петък/
Пътуването до малките, китни селца в община Бабушница е около час от Костинброд, заедно с процедурите при преминаването на границата. Едно разклонение след Пирот ни насочва към село Звонци, община Бабушница. Веднага прави впечатление уникалната природа, ждрелото от скали на река Ерма, изораните вече ниви, присъствието на селскостопанска техника.

 

Представители от община Костинброд, водени от кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов и председателя на общински съвет – Костинброд – д-р Атанас Тенев, отпътуваха днес за община Бабушница, Република Сърбия. Посещението е в резултат на установени контакти при гостуване на делегация от Бабушница в община Костинброд, когато бяха поставени цели за обмяна на опит в рамките на регионалното сътрудничество. В Костинброд дойдоха представители на сръбската администрация и българи от западните покрайнини, като още от първата ни среща бяха начертани посоки за съвместно сътрудничество и дейност.


В състава на нашата делегация при посещението на сръбската община беше и г-жа Бистра Боянова- мл.експерт „Оперативни програми и проекти и връзки с обществеността” и др.
Официалните гости бяха посрещнати от кмета на село Звонци г-н Милан Йосифов, заедно с г-н Иван Таков – деятел на Националния съвет на българите в Сърбия и представител на организацията в Звонци, както и член на общинският съвет в Бабушница и г-н Саша Златанов – общински съветник и координатор за сътрудничество с националните малцинства.

Домакините получиха скромни подаръци за спомен от община Костинброд. Визитата продължи с посещение на църквата „Св. Илия” в село Звонци. Черквата е с български иконостаси и се поддържа от черковно настоятелство в с.Звонци, като за нейното съграждане са помогнали много български общини и български деятели, които с труд и средства са съдействали за нейния сегашен вид и облик.

 

 

 

Кметът г-н Младенов и председателят на общински съвет – д-р Тенев подариха на Божият храм „Св.Илия” и на село Звонци уникална икона на „Св.Св. Константин и Елена”, закупена специално за нашите любезни домакини от църквата „Св.Неделя” в град София.

 

 
След разходката из живописното селце, делегацията се отправи към град Бабушница.
Бабушница е град в Сърбия, разположен в Пиротския окръг. В община Бабушница има 52 населени места. Според последното преброяване на населението през 2002 година, в града живеят 4 575 души, като половината са българи.
 След Освобождението на България, областта е включена в състава на Княжество България, като по онова време почти цялото население e българско. След Берлинския конгрес част от нея бива присъединена към Сърбия, а след Ньойския договор окончателно цялата околия влиза в състава на тогавашна Югославия.

Кметовете и председателите на общинските съвети на община Костинброд и на община Бабушница осъществиха работна среща в сградата на община Бабушница. Българската група водена от кмета на с. Звонци и от г-н Иван Таков и г-н Саша Златанов бяха приети изключително радушно и приятелски от ръководството на община Бабушница – г-н Драган Виданович и председателя на тамошната Скупштина (Общински съвет) г-н Деян Лазаревич.
Визитата продължи с конференция на тема, като перспективи за туристически потенциал на местното културно наследство в трансграничния регион Костинброд- Бабушница , която се проведе в конферентната зала в общинската администрация на общината. Кратка реч произнесе кметът на община Бабушница, който приветства гостите от община Костинброд.
 
Представителите на всяка една от общините запознаха другата страна за реализираните към момента на тяхна територия проекти, за настоящите проекти, които имат и за бъдещите им инвестиционни намерения. От администрацията на община Бабушница освен кмета и председателя на общинският съвет на работната среща присъстваха и заместник-кмета на общината, директори на дирекции , представители на отдела за инвестиционни програми и проекти и заместник-председателя на общински съвет Бабушница.

 

 

 
Обсъдени бяха сфери на сътрудничество, които могат да се възползват двете общини, както икономически и инфраструктурни,така и културен и научен обмен. Срещата имаше за цел да насърчи и развие сътрудничеството и създаването на партньорства между общините в РСърбия и България, да реализира възможности пред общините за обмен на информация, опит и най-добри практики, разработване и изпълнение на съвместни дейности и проекти, както и решаване на общи проблеми. Значението му е дори по-голямо с откриването на новите възможности за финансиране на проекти по трансгранично сътрудничество.

 

 

Г-н Младенов и д-р Тенев запознаха домакините със социалните, културните, инфраструктурните, спортните и туристическите възможности на община Костинброд, като изложиха подробно желанията на общината ни за развитие на образованието, нуждата от квалифицирана работна ръка в предприятията ни, амбициите за развитие на културно-религиозен туризъм, възможностите, които дава природата в двете общини за почивка и рекреация. 

 
Водопровода в село Звонци се нуждае от подмяна, необходим е асфалт по високо – планинските пътища, където той вече е в изключително амортизирано състояние, църквата „Свети Илия” има нужда от ремонт на обслужващите сгради и на църковния двор, реката минаваща през селото е необходимо да бъде удълбочена и почистена – бяха изтъкнати някои от нуждите в посетените западни покрайнини. Аналогични нужди и проблеми има и община Костинброд по някои от нейните села. Посоката е една – огледални, съвместни проекти, с които двете общини на кандидатстват за европейско финансиране. 
Община Костинброд и община Бабушница са и в общия българо – сръбски евро регион Нишава. Тепърва предстои развитието и утвърждаването на евро-региона като един от начините и вариантите за финансиране на съвместни българо-сръбски проекти.

Домакините показаха спортният си комплекс, както и реновиращият се културен дом /читалище/. Общинските ръководители от община Костинброд предложиха, че докато се изчаква периода за кандидатстване с проектопредложения, в съответствие с факта, че все още критериите не са ясни за участниците – двете общини могат да скрепят приятелките си взаимоотношения с културен обмен, фолклорни общи концерти, спортни състезания за подрастващите и големите в различни спортни дисциплини. 
Работната среща продължи в представяне на книгата: Проект – Изследване на потенциала за икономическо развитие на общините Бабушница, Дитровград и Бела паланка. Проекта е финансиран и е под егидата на Министерство на външните работи на Република България и Културно информационен център на българските малцинства КИЦ – „Цариброд”.

На работния форум присъства и лицето – легенда от ерата на развитието на демократичното общество в Република България – г-н Едвин Сугарев. Г-н Сугарев – в качеството си на генерален консул на република България в Ниш, поущри благородното начинание на двете общини за бъдещи партньорски взаимоотношения, като изтъкна изключителното развитие на община Костинброд през последните 5-6 години. 

[robo-gallery id=“11191″]
Едвин Сугарев – Генерален Консул в консулски окръг, обхващаш Нишки, Пиротски, Пчински, Борски, Ябланички, Топлички и Зайчарски окръг бе специален гост на презентация на книгата -проект за сръбските общини Бабушница, Димитровград и Бела Паланка, с техните особености и забележителности. Това са региони, където живее българското малцинство в Сърбия .
Г-н Сугарев е бивш български посланик в Индия и Монголия.
 
Г-н Сугарев, кмета и председателя на общински съвет на община Бабушница и кмета и председателя на общинския съвет на община Костинброд дадоха обширно и пространно интервю за телевизия – Пирот, като не скриха своите надежди за бъдещи инвестиционни проекти и амбиции за все по-приятелски и ползотворни бъдещи срещи.
Генералният консул поздрави г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев-председател на общински съвет за днешната им среща. Г-н Сугарев благодари за инициативата на двете общини да си подадат ръка и подкрепя трансграничното сътрудничество.

Огромната привилегия – за това, че на подобна среща между две общини от съседни държави има възможност да присъства и генералният консул, които е свързващото звено и опора в отношенията между държавите, беше оценено изключително високо от представителите на Костинброд и Бабушница.

4892 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ОБЩИНА БАБУШНИЦА – БЪЛГАРСКА И СРЪБСКА ОБЩИНА С ИДЕИ ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ ЗА БЪЛГАРИ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ. СВЪРЗВАЩИЯТ МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ПРИЯТЕЛСКИ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ – БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИ В СЕЛО ЗВОНЦИ, ОБЩИНА БАБУШНИЦА, ЧИИТО МЕСТНИ ДЕЯТЕЛИ СА ГОЛЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД.