На 20.06.2017 г. се проведе турнир по тенис на маса по проект "Твоят час". Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Както във всеки професионален спорт, тенисът на маса изисква и възпитава солидна физическа подготовка. Надпреварата бе в две възрастови групи –ученици от 9- 11-и клас и учители от ПГВМСС “Св. Георги Победоносец“ и представители от Общинска Администрация- Костинброд.

[robo-gallery id=“11338″]

На откриването на турнира по тенис на маса присъстваха представители от Регионално управление на образованието, в лицето на г-жа Вергиния Йорданова- старши експерт „ Професионално образование“ в РУО –София регион и г-жа Полина Димитрова- главен експерт в РУО София-регион.

Представители на Общинска Администрация- Костинброд, в лицето на г-н Колю Колев- началник отдел „Оперативни програми и проекти“, г-жа Ели Захариева- главен специалист „Управление на собствеността“ и член на обществения съвет към проект „Твоят час“, г-жа Виктория Яшнова- мл. експерт „Култура и спорт“ в община Костинброд и г-жа Бистра Боянова- мл. експерт „ОП и П и ВО“ също уважиха турнира. Директорът на Професионалната гимназия г-н Светослав Иванов и г-жа Илияна Владимирова – учител по физическо възпитание и спорт ръководиха турнира по тенис на маса.

Ученичка от 10 клас спечели турнира и бе наградена с купа от директора на ПГВМСС.

Учениците от професионалната гимназия „Св.Георги Победоносец“, както и любителите демонстрираха бързина, съобразителност и висок спортен дух.

3190 посещения общо 1 посещения за деня
Турнир по тенис на маса в Професионална гимназия „Св. Георги Победоносец“ по проект „Твоят час“