Г-н Антонио Тенев- председател на БМЧК- Костинброд изказа приветствия и благодарности към присъстващите гости и отбеляза няколко важни неща за откриването на двете помещения: „ Искам да благодаря на всички присъстващи на това символично откриване на БЧК и БМЧК. Казвам символично, защото организациите в община Костинброд са съществували и преди това, но днес те придобиват уседналост. Уседналост, която се надяваме да даде нужните резултати за в бъдеще. Иска ми се тази институция да заработи с нужните темпове точно каквито са те в Европа. Там тази организация е на друго ниво, на друг почит. Ще направя всичко възможно, аз като председател на БМЧК заедно с г-жа Анастасия Попова, председател на БЧК за община Костинброд, за да се случи точно това. Поел съм тази отговорност и не мисля да отстъпвам от нея. Нашата главна цел е насочена към социалната дейност. Работа изцяло насочена за подобряването на социалния живот на хората и децата в неравностойно положение. Те, както всички хора в затруднена ситуация са задължени да имат нормална среда за развитие и живот.“

Българският Младежки Червен кръст е доброволна организация , която е неразделна част от БЧК и принадлежи към международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципите на състрадателност, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост. Извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

[robo-gallery id=“11304″]

В община Костинброд за пръв път има подобна международна доброволческа организация. В момента членовете на БМЧК наброяват 30 човека, като нарастват с всеки изминал ден.

Без помощта на община Костинброд в лицето на г-н Трайко Младенов- на Общинския съвет – Костинброд, на Дневния център за работа с деца на улицата, както и на Белгийското посолство за дарените мебели, това събитие не би се състояло днес.

В програмата се включи и Емил Пепелярски, с ръководител Екатерина Михайлова, като изпълни две народни песни.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Васил Цветков- Народен представител от 44-то Народно събрание, г-жа Анастасия Попова- председател на БЧК- Костинброд и директор на Център за обществена подкрепа, г-жа Светослава Иванова- директор на ДЦРДУ,г-жа Ана Ананиева- директор на Център за социална рехабилитация и интеграция, г-жа Галя Стоичкова- директор ДСП-Костинброд, г-жа Диана Андреева- главен специалист на БЧК за София област , г-н Росен Василев- директор на областния съвет на БЧК, г-н Борислав Борисов- кмет на с.Петърч, гости и жители на община Костинброд.

3923 посещения общо 2 посещения за деня
На 19.06.17г. се състоя откриването на две офис-помещения, предоставени безвъзмездно на организацията на Български Червен кръст и Български Младежки Червен кръст от община Костинброд , за извършване на своите благотворителни дейности.