Народно читалище  „Заря“ кв. Маслово​ – Преди:
 

Народно читалище  „Заря“ кв. Маслово​ – След:
 
Читалищата са били винаги средища на българската идентичност и националните традиции. През последните години в техните сгради на територията на нашата община се извършиха редица подобрения и ремонтни дейности. През текущата година с оглед на приетия Общински бюджет за 2017г. бяха проведени редица ремонтни дейности както по външния, така и по вътрешния изглед на сградите в две от намиращите се в град Костинброд читалища . С изпълнените неотложни ремонтни дейности се подобри значително облика на културните средища в града ни.

Народно читалище „Заря“ в кв. Малово, гр. Костинброд е с обновена фасада, нова входна врата и подменена дограма.

Дейностите по ремонта включваха: премахване на компрометираната мазилка, грундиране и боядисване с латекс за външни условия по фасадата, подмяна на входна врата, 3 броя прозорци и измазване, както и шпакловане от вътрешната страна на цялата сменена дограма в сградата.

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в I район на гр. Костинброд е с обновена фасада . След като през предишния мандат бе изградено санитарно помещение включващо и тоалетна, през този ремонтните дейности продължават с подобряването на външният му облик. Дейностите по ремонта през тази година включваха: премахване на компрометираната мазилка, грундиране и боядисване с латекс за външни условия.

На двете читалища бяха поставени и табели с имената им.
А на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий” се очаква и изрисуването под формата графит на Светите братя от едната страна на сградата.

Народно читалище “Св.Св.  Кирил и Методий“ в I-ви район – Преди:
 

Народно читалище “Св.Св.  Кирил и Методий“ в I-ви район – След:

 

Като средища на Християнската вяра и изповядването на нейните ценности църковните храмове са изключително важна част за възпитанието на младото поколение в духа на съпричастност и състрадателност.Община Костинброд винаги е подпомагала ,продължава и ще подпомага поддръжката и строителството на намиращите се на нейна територия храмове и параклиси.

Камбанарията в храм „Св. Николай Чудотворец“ кв. Маслово, гр. Костинброд беше ремонтирана. С подсигурени средства от общинския бюджет се извършиха следните ремонтни дейности: премахване на компрометираната мазилка, грундиране и боядисване с латекс за външни условия.

Преди:
 

След:

 

В храм „Св. Троица“, с. Бучин проход беше монтирана нова камбана на мястото на открадната от там преди време. През 2017 г. община Костинброд закупи нова камбана и поставянето й е вече факт. Същата беше свързана и с охранителна система , гарантираща сигурност при набезите на недобросъвестни граждани.

 

 

Развитието на масовия детски спорт през последните години е осезаемо и обновлението на трите стадиона в гр. Костинброд е факт. След като стадион „Бенковски“ в кв. Маслово беше изцяло заграден с ограда , ремонтите продължиха и през последния месец. Последна придобивка е ново съвременно осветление. Монтирани бяха 4 броя стълбове с прожектори от източната част на стадиона. С новото ЛЕД осветление, стадионът вече грее и дава възможност за вечерни футболни тренировки. Осветителни тела бяха монтирани и на парко местата на стадионът.

 

 

След огромните усилия, положени от общинска администрация Костинброд, Областно пътно управление София извърши ремонтно възстановителни дейности на пътно съоръжение на път III-811, при село Опицвет, община Костинброд. Мостът беше обезопасен с нови парапети и беше ремонтирана пътната настилка на съоръжението. Възстановени бяха компрометираните участъци от конструкцията на моста. Община Костинброд осигури светлоотразителни ленти за парапета. С общи усилия осигурихме безопасността на преминаващите МПС.

Преди:                                                               
 

След:

Община Костинброд продължава да развива своите социални и здравни услуги на четвъртия етаж в сградата на поликлиниката. Там вече се помещава и Български Младежки Червен кръст.
В последните 5 години е видно надграждането на ремонтните дейности в сградата. След направеното отопление – монтираните електрически калорифери на етажите с лекари и започналото реновиране на четвъртият етаж на сградата, през изминалата година беше направена цялостна хидроизолация на покрива с подмяна и на водостоците.През настоящата 2017 година е изготвен, одобрен и предстои да се реализира проект за допълнително ел. захранване, с повишена мощност за сградата. През последните месеци беше реновирано фойаето на централния вход на сградата – алуминиева дограма на входа и стълбите към втория етаж, гипсо-картон на мястото на остарeлите дървени прегради , шпакловка и латекс.

Продължава целенасочената политика на Общината за развитие на сградата на поликлиниката, като център за социални и здравни услуги с голямо общинско, регионално и областно значение.

 

В помещенията в Домашен социален патронаж беше извършен текущ ремонт. Дейностите по ремонта включваха: премахване на компрометираната мазилка, шпакловане на стени, грундиране и полагане на латекс. Брандирън със символите на община Костинброд бе и автомобилът на Домашния Социален патронаж, с цел разпознаването му и разширяване на дейността си на територията на община Костинброд.

3130 посещения общо 1 посещения за деня
През последните месеци община Костинброд изпълни няколко важни обекти от инвестиционната си програма за 2017 година