Кмета на община Костинброд – г-н Трайко Младенов участва в делегация на Софийска област, водена от Областния управител – г-н Илиан Тодоров, която бе на официално посещение в Москва, Руската федерация. Визитата се осъществи в периода 02-06 септември 2017 г., а в делегацията от българска страна участваха още г-н Явор Нотев – Народен представител от Софийска област и заместник-председател на 44-то Народно Събрание; г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд; г-н Иван Болярски – представител на „Бороспорт“ АД, г-жа Мая Цанова – Главен секретар на Областна администрация на Софийска област. Г-н Трайко Младенов беше единственият представител на местната власт от Софийска област. В качеството си на кмет на една развиваща се икономически в бързи темпове община, която може да се гордее с логистичното си местоположение в близост до столицата и със сериозните фирми, които работят на нейна територия той бе подготвил интересна презентация за миналото, настоящето и бъдещето на община Костинброд.

Цел на посещението бе актуализиране на Споразумението за сътрудничество между Софийска област и Центъра на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ), подписано през 2012 година, както и да бъдат обсъдени възможности за продължаване на съвместната дейност с Московска област. Софийска и Московска области имат Споразумение за сътрудничество, подписано през 1996 година, което е актуализирано през 2007-а и 2011-та с работни програми.

Първото посещение на делегацията от Софийска област бе в Центъра на промишлеността на Република България /ЦПРБ/ в Москва, който бе представляван от неговия Директор – г-н Любомир Николов, г-н Бисер Стамболиев – главен секретар и г-н Йордан Ласков – сътрудник. Участниците в срещата направиха анализ на Споразумението за сътрудничество от 2012 г., след което набелязаха и конкретни стъпки за продължаване на партньорството.

Посещението продължи с разглеждане на базите на ЦПРБ и запознаване с фирмите в него. На участниците в делегацията бяха представени възможностите на Центъра да съдейства на българските фирми, желаещи да работят в Русия. Областният управител на Софийска област на свой ред пое ангажимента да организира среща с бизнеса от Софийска област, на която да запознае компаниите с тази информация.

Към Центъра освен огромната логистична база със складове, които могат да се предоставят на български фирми и офис помещения, в които те могат да развиват своята административна дейност има и жилищна база – блок, в който българите работещи в центъра и представители на бизнеса могат да живеят под наем.

Възможностите, които се предоставят в Русия и по-конкретно в нейната столица, чрез Центъра, чиито принципал е Министерство на икономиката са огромно предимство за всяка българска фирма, която желае да започне бизнес в руската федерация.

Последва среща на делегацията от Софийска област с Правителството на Московска област. От Руска страна участваха Денис Петрович Буцаев – заместник-министър на Московска област; Антон Владимирович Логинов – заместник-министър на Министерство на инвестициите и иновациите; Александър Александрович Сазанович- заместник-министър в Министерство на младежта и спорта; Павел Александрович Кириллов – заместник- министър на Екологията.

В приветствените си думи г-н Буцаев сърдечно поздрави делегацията от Софийска област, като изрази своята готовност да бъдат обсъдени и подкрепени всички възможности за бъдещо сътрудничество между Московска и Софийска област, сред които такива в областта на туризма, спорта, екологията, преработката на селскостопанска продукция и селското стопанство и други. Двете страни могат изключително успешно да си сътрудничат в различни области на селското стопанство, към което Московска област проявява особен интерес.

Заместник-министър Александър Сазанович на свой ред представи условията за спорт и спортни дейности и плановете за развитие на Московска област в тази сфера, като на следващо място предложи 16-те спортни бази на региона да бъдат използвани от представители на Софийска област. Беше изтъкнато, че Москва се готви изключително сериозно за предстоящото през 2018 г. световно първенство по футбол. В Московска област има голяма детско-юношеска футболна школа и възможностите за сътрудничество в тази посока е реална и обозрима.

В своето експозе заместник-министърът на Екологията Павел Александрович Кирилов сподели, че 2017 г. е година на екологията за Русия и за Московска област и работят активно в тази посока като въвеждат разделно събиране на отпадъци, почистват основно речни корита и застрашени водни обекти. Представителите на двете страни обсъдиха възможностите за съдействие при въвеждането на система за опазване на защитени природни обекти в Русия, аналогична на българската „Натура 2000“, която я има и върху територии в Софийска област. Заместник – министъра на екологията изтъкна че към момента се подготвя проект за 4 завода за изгаряне на отпадъци, като руската страна е запозната с опита на София в тази насока.

Заместник – председателят на Българското народно събрание – Г-н Явор Нотев поздрави ръководствата на двете области за решението да си бъдат полезни, надграждайки създадените ползотворни контакти, като подчерта факта, че на държавно ниво са предприети действия за създаване на взаимно-полезни отношения между България и Русия. Той изтъкна че към настоящия момент правителството на министър – председателя – г-н Бойко Борисов води положителна политика за още по-добри взаимоотношения с Русия. От страна на управляващите в България е изразено публично намерението за създаване и развитие на трайни отношения в различни области на сътрудничество и в различни сфери между двете приятелски страни.

Последва презентация на областния управител Илиан Тодоров, който запозна участниците в срещата с дейността на български фирми, занимаващи се с почистване на речни корита и третиране на отпадни води, както и с възможностите на Софийска област за културен, рекреативен и религиозен туризъм.

Г-н Трайко Младенов запозна присъстващите с постиженията на община Костинброд в реализирането на многобройни и значими за населението й проекти. Той изтъкна предимствата на общината ни от гледна точка на благоприятното и логистично местоположение за развитието на фирми в различни области и сектори и в привличането на нови инвеститори. Кметът на община Костинброд изтъкна големия опит на общината ни в областта на екологията – с реализирания на територията на града ни Воден цикъл, с рекултивираното старо депо за битови отпадъци, с изгражданата към момента система за разделно събиране и компостиране. Кметът презентира и развитието на спортната детско – юношеска дейност на територията на общината, както и нейните огромни възможности в областта на културно – религиозния туризъм – във връзка с намиращите се на територията на града ни римски разкопки.

В резултат на всички обсъдени теми, по предложение на областния управител на Софийска област, ще бъде създадена работна група, която в следващите два месеца ще набележи конкретни действия за изпълнението на целите, поставени в рамките на визитата. От двете страни отговорни за това ще бъдат заместник-министър Логинов и главният секретар на Софийска област г-жа Мая Цанова.

Българската делегация се срещна и с представители на бизнеса в Московска област в лицето на Омари Магадович Калаев – собственик и директор на ЗАО „Форема – кухни“ – една от най-големите и иновативни фирми за производство на мебели в Московска област. Като резултат от срещата, г-н Калаев заяви своята готовност да предложи на областния управител на Софийска област варианти за съвместна дейност с български компании.

Следващото посещение на делегацията от Софийска област бе в най-големия завод за производство на хляб в Московска област „Серпухов хлеб“ ЗАО.

Единият от собствениците на завода – Владимир Владимирович Кулешов, приветства гостите, като заяви, че за тях е чест да бъдат домакини и да представят пред делегацията своята дейност. Гостите разгледаха производствената база и се запознаха с процеса на производство на хляб и хлебни изделия. В завода, който е разположен на три площадки, се произвеждат по 75 тона продукция на ден. Работи се в 24-часов режим, без почивен ден и се задоволяват потребностите от хлебни изделия на три области в Русия.

В последният ден от визитата в Москва представители от българската делегация се срещнаха и с българския посланик в Москва – г-н Бойко Коцев.

Заместник-председателя на народното събрание и кмета на община Костинброд бяха поканени на чай от българския първи дипломат в Москва, като обсъдиха бъдещето развитие на българо-руски отношения в национален и областен план. Г-н Бойко Коцев изтъкна, че ще сътрудничи на Софийска област в утвърждаване на ползотворните й връзки с Московска област.

Представителите на българската делегация от своя страна благодариха за топлото посрещане и ползотворните разговори с ръководството и служителите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, както и своето удовлетворение за реализираните и проведените работни срещи.

В края на визитата и от българска и от руска страна оцениха посещението като необходимо и изключително ползотворно и заявиха готовността си начертаните конкретни стъпки за сътрудничество да бъдат реализирани във възможно най-кратки срокове.

6374 посещения общо 1 посещения за деня
Кмета на община Костинброд в делегация на Софийска област в Русия. Българските представители посетиха Руската федерация и се срещнаха с Московското правителство и представители на руския бизнес