За повечето хора гр. Бабушница е малко спретнато градче близо до гр. Пирот. Малцина знаят, че голяма част от населението на малката китна oбщина са етнически Българи. Родолюбци ,които през годините са отстоявали с чест, достойнство и куп лишения, своят род и език. Отрудени изстрадали хора, с честни очи в които плува тъгата по Родината, хора които когато видят Българин се пренасят в друг свят. Странно е, че когато ги видиш, имаш чувството, че тези хора ги познаваш от години. Повечето млади хора учат в университети в нашата странa и го казват така сякаш са част от нашето население.

Истински Български хора, които къде по стечение на обстоятелства, къде по воля на власт имащи са останали ,,близо до границата,, на своята Родина. За щастие времето на тоталитарните режими и диктатури е минало и пътя по който поема Сърбия е пътя който вече е извървян от България – този на Обединена Европа!

 

По покана на кмета на община Бабушница г-н Драган Виденович , Председателят на общински съвет- Бабушница Деян Лазаревич , Иван Таков от Националния съвет на българското малцинство в Западните покрайнини в Сърбия и Саша Златанов- общински съветник, представители на община Костинброд посетиха град Бабушница.

 

В Костинбродската делегация бяха д-р Атанас Тенев- председател на община Костинброд, г-н Александър Ненов- Обществен ред и Сигурност, защита на Културно-историческото наследство и личните данни, г-жа Виктория Яшнова- мл.експерт „Култура и спорт” и г-жа Бистра Боянова – мл.експерт „Оперативни програми и проекти и връзки с обществеността”.

На празника на град Бабушница д-р Атанас Тенев се срещна с Николай Колев – пълномощен министър на Генералното  консулство на Р. България в Ниш, Сърбия.
Г-н Колев даде висока оценка на развитието на отношенията между двете общини. Споделено бе общото желание за задълбочаване на контакти и дълготрайни връзки. Основна тема по време на разговора им беше и развитието на съвместни проекти между Костинброд и Бабушница. Д-р Тенев се запозна с проблемите на българите в Западните покрайнини, а именно липсата на щатна бройка в читалището в с. Звонци, поради което същото е затворено, липсата на медицинскa апаратура в малките села в община Бабушница и проблемите с българските храмове по селата и липсата на богослужители. Председателят на ОбС- Костинброд лично информира и предложи да се организират множество работни срещи , които да конкретизират и актуализират проблемите и взаимните намерения в това важно направление, а именно КУЛТУРАТА на двете общини. 

Поддържането на добросъседски взаимоотношения, уважението и побратимяването между две общини ще разшири и развие сътрудничество в сферата на културата, туризма, бизнеса. Възможно е да се разработват общи проекти и да се търсят финансирания от европейските фондове чрез програмата за ,,Трансгранично сътрудничество България – Сърбия”.

Община Костинброд, като община с богат опит в осъществяването на Европейски проекти и прилагането им на практика е готова да помага и да е водещ партньор в бъдещи начинания.
Българската делегация поздрави кметът на община Бабушница със символичен подарък и поздравителен адрес от кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов. 

2383 посещения общо 3 посещения за деня
Делегация от община Костинброд посети община Бабушница, като гости на празника на град Бабушница