УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че от 14.09.2017год. до 19.09.2017год. няма да работи изнесеното бюро за обслужване на граждани към Агенция по геодезия, кадастър и картография, поради годишен отпуск на служителя.
Заповядайте отново на 21.09.2017год.

2887 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е