На 31 октомври 2017 г. Групата за автентичен фолклор при НЧ „Заря – 1914“ гр. Костинброд, с ръководител Екатерина Михайлова дари своите приятели и почитатели с Празничен юбилеен концерт-спектакъл по случай 20 години от създаването на състава.

От самото начало до днес Групата се ръководи от талантливата, упорита и харизматична Екатерина Михайлова. През тези 20 години Групата има много участия, както в Национални и Регионални фестивали, концерти и събори така и във вътрешнообщински празници и мероприятия. Излизали са  и зад граница, имат цяла плеяда от грамоти и награди. Но по-важно е това, че групата се утвърди, издържа проверката на времето и за Читалището е своеобразен стълб, емблема която съхранява облика и традициите, завещани ни от будителите, които сме длъжни да пазим и пренесем в бъдещето.

[robo-gallery id=“14193″]

В тържественият 20 годишен юбилей взеха участие Мила Коларова – актриса от Столичния куклен театър, която помогна в режисирането на концерта, Група с деца от ДГ „Пролет“ с директор г-жа Краса Крилашка, ТС „Зора“ при НЧ „Заря – 1914“ гр. Костинброд с ръководител Калина Зашева, Група за автентичен фолклор, Мъжка фолклорна група, солисти: Емил Пепелярски, Ангелина и Николета Андонови, Антанида Иванова.

В своята поздравителна реч г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд изрази признателност към  ръководителя на Група за автентичен фолклор Екатерина Михайлова и връчи поздравителен адрес с цветя от името на Кмета на община Костинброд – Трайко Младенов и Председателя на ОбС Костинброд – д-р Атанас Тенев. Освен това поздравителни адреси за своя всеотдаен труд изпълнителите от Група за автентичен фолклор получиха и от настоятелството на НЧ „Заря – 1914“ гр. Костинброд, директора на Второ ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд – Красимира Манова и от сродни колективи.

На събитието присъстваха: г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС Костинброд, г-жа Светослава Иванова – директор на Дневен  център за работа с деца на улицата, г-жа Краса Крилашка – директор на ДГ „Пролет“ и общинският съветник, г-жа Анна Ананиева – директор на Център за социална рехабилитация и интеграция, г-жа Красимира Манова – директор на Второ ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд, г-жа Стойна Таскова – секретар на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1890“, гр. Костинброд, г-жа Виктория Яшнова – мл. експерт „Култура и спорт“, г-жа Бистра Боянова – мл. експерт „ОП и П и Връзки с обществеността“, жители и гости на града. Водеща на празничното тържество беше г-жа Елена Гатева – председател на читалищното настоятелството на НЧ „Заря – 1914“ гр. Костинброд.

2560 посещения общо 1 посещения за деня
Юбилеен концерт-спектакъл на Група за автентичен фолклор при НЧ „Заря – 1914“ гр. Костинброд