НЧ „Иван Вазов – 1947” е учредено от група активни младежи през 1947 г. Създаването на читалището става само две години след изграждането на начално училище на гара Костинброд, което се отделя като самостоятелно под името “Д-р Петър Берон” на 1 ноември 1945 г. Основните инициатори за учредяване на новото читалище са назначената за главен учител Вунка Николова, както и преподавателите Матю и Мара Шивачеви, Любен Милковски – техник от Химическите заводи, Роза Григорова и Лозка Петрова.

През месец януари 1947г. ентусиазираните млади хора решават, че двете порутени стаи, където се е помещавал спортен клуб могат да се превърнат в читалище. Те организират вечеринки с вход и така събират първите средства, с които заплащат наема на паянтовите помещения, намиращи се в частна къща срещу Химическите заводи С остатъка от средствата, събрани чрез вечеринки, членски внос и 100 000 лв./тогавашни пари/ – помощ от потребителната кооперация, са закупени и първите книги. Повечето от тях са от класика на българската литература Иван Вазов, откъдето идва и името на читалището. С това се поставя началото и на библиотечната дейност. Първата библиотекарка е Роза Григорова, която започва работа с книжен фонд, побиращ се в две книжни торбички. Първият председател е Любен Милковски, под чието ръководство младите и ентусиазирани членове ремонтират със собствени средства порутените помещения. Те служат и за библиотека и за всякаква развиваща се по това време читалищна и младежка дейност.

Оскъдна е информацията за дейността на читалището и липсва всякаква документация от създаването му до 1965 г. Знае се, че през 1962 г. за председател е избран Кирил Игнатов, а за секретар-библиотекар Александър Димитров. По това време е направена и пристройка за сцена.

През 1965 г. за председател е избран Иван Вутов, а за секретар –библиотекар Веселина Вутова. Те въвеждат пълен отчет на финансите на читалището. Книжният фонд, който вече наброява 1900 тома завеждат в инвентарни книги. Председателят и библиотекарката приспособяват рафтове за подреждане на книгите. Библиотечният фонд е обработен по десетичната система. Изготвен е систематичен каталог. Обсъждат се книги, провеждат се срещи с писатели. Организират се викторини, часове на приказката. Нараства бързо библиотечният фонд, който достига цифрата 6575 тома. Броят на читателите достига 800 души. Членовете на читалището наброяват 356 души. За своята дейност през 1973 г. Веселина Вутова е наградена със значка “Отличие за читалищна дейност” от Комитета за култура.

Управителният съвет на читалището по това време се състои от: Иван Вутов – председател, Веселина Вутова – секретар и членове: Тодор Лозанов, Бочо Найденов /художник/, Кръстан Янков, Димитър Рангелов, Лина Милчева и Лиляна Делистоянова.

За съжаление фактическият материал в снимки и документи от това време е изключително оскъден.

През 1975 г. читалището е преместено в нова, модерна сграда с просторни зали. Базата, с която вече читалището разполага, дава възможност за разгръщане на активна и истинска читалищна дейност.

Няколко имена са останали в историята на НЧ”Иван Вазов-1947”, имена като Веселина Вутова – отличена за своята дейност през 1973 г. и наградена със значка „отличие за читалищна дейност” от комитета за култура. В прегледа на библиотеките 1977 -1980 т. Библиотеката на НЧ „Иван Вазов-1947” е класирана на трето място в страната. На националния преглед на читалищата за периода 1980 – 1984 читалище „Иван Вазов” печели второ място.

„Няма друг такъв народ, равен на българския, който в преизподнята на мрака и робството, да задигне и създаде такава демократична, общочовешка и общодостъпна институция, наречена читалище!” – /Уилям Гладстоун/, започна анонса на водещите, като на сцената бе поканен г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд.

Г-н Младенов бе изненадан, като зад него на сцената застанаха децата от ТС „Зорница”. Прекрасни, млади момичета и момчета, пременени в нови шопски народни носии, поръчани за фолклорния танцов състав „Зорница“, именно от кметът на община Костинброд.

Подарък, от които читалището се нуждаеше и които ще спомогне за спечелването на награди и призове.

Кметът на община Костинброд изказа своите поздравления към ТС”Зорница”, не бе подминат и другия културен живот в читалището, като клуб по айкидо „Фуна” и единствения национален фестивал „Кацу Джин Кен”, който се организира всяка година, както и песните на дамите от клуб „Танго” и театъра „Цветан Станков”.

На всички културни дейци пожела много спечелване на призове и награди и да пазят името на читалището ни чисто.

Патронът Иван Вазов е не само голяма личност в нашата книжовност, но и в българската история, тъкмо заради несломимата си вяра и убеденост, че и ниe сме дали нещо на света, заради убедеността, че има какво още да дадем!

Мисията на читалище „Иван Вазов-1947” като светлината е вечна, една искрица – да запали детските умове и сърца за изкуството!

Богатата програма на отбелязването на Народното читалище започна с освещаването на знаме с лика на Иван Вазов,а на сцената се видя постановка за историята и учредяването на читалище „Иван Вазов-1947”, последваха невероятни хореографии на ТС ”Зорница”, театър „Цветан Станков”, малките госпожици от балетната формация, клуб по бойни изкуства „Фуна” и не на последно място клуб „Танго”.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-жа Краса Крилашка – Председател на НЧ”Иван Вазов-1947”, общински съветници, кметове на кметства и граждани на община Костинброд.

Поздравления на всички творци, на ръководителите на творческите колективи, на всички, които са били и винаги остават част от голямото семейство на НЧ „Иван Вазов – 1947”.

Много са имената на хората, чийто талант е блеснал за първи път на сцената, а сега са звезди не само от регионално значение, а и от национално: Дани Милев, Асен Димитров, Цветан Станков, Иван Русланов, Михаил Дюзев.

Честит празник!

Честит юбилей!

3747 посещения общо 1 посещения за деня
Народно читалище „Иван Вазов -1947“ в град Костинброд отбеляза 70 години от създаването на културната институция в община Костинброд