Община Костинброд уведомява гражданите, които живеят на нейна територия, че има нарушаване на електрозахранването в квартали на града и в някои от селата. Към момента липсата на ток в някои от селата и в града създават сериозно обществено напрежение. Кметовете на населените места и представители на общинска администрация са подали своевременна информация към ЧЕЗ. Дружеството е предоставило информация, че в резултат на влошената метеорологична обстановка – силните ветрове – има множество повреди. Част от повредите по далекопроводите се отстраняват в момента, а други се констатират като местоположение и сложност за отстраняване. По отстраняване на авариите екипи на ЧЕЗ работят в момента.

2582 посещения общо 1 посещения за деня
Важно съобщение !!!