17.04.2018
Протокол №1
Решение

20.03.2018
1.Документация,
2.Образци,
3.Проектодоговор,
4.Информация за публикуване

27.03.2018
Информация за удължаване на срока на подаване на оферти

30.03.2018
Съобщение за отваряне на оферти

1713 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018 – 3 „Доставка и закупуване на нов минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд и доставка и закупуване на употребяван минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга на Център за обществена подкрепа – „Промяна“ (ЦОП) – гр. Костинброд.“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и закупуване на нов минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд Обособена позиция 2: Доставка и закупуване на употребяван минибус за нуждите на потребителите на социалната услуга на Център за обществена подкрепа – „Промяна“ (ЦОП) – гр. Костинброд“