УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи на 12.03.2018 г. и на 13.03.2018 г. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

6808 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е