Заповядайте на 25.03.2018г. от 18.30 часа  на презентиране на проект „Община Костинброд в Европа-Европа в община Костинброд“, една инициатива на община Костинброд, в лицето на г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд. Проектът е подкрепен от НСОРБ, бизнеса на нейна територия и Дневен център за работа с деца на улицата-Костинброд.

9500 посещения общо 1 посещения за деня
Презентиране на проект „Община Костинброд в Европа-Европа в община Костинброд“