Днес, наши възпитаници участваха в областно състезание в Националния учебен център на Български Червен кръст. Златни медалисти са Първо ОУ ”Васил Левски”, Първи район, гр.Костинброд,а СУ ”д-р Петър Берон”,гр.Костинброд останаха 6-и.

Учениците бяха на възраст от 12 до 14 години и показаха уменията си за оказване на първа долекарска помощ в различни ситуации – катастрофи, промишлени аварии, природни бедствия, битови инциденти, като в надпреварата традиционно са включени и атрактивни демонстрации, състезателни игри и писмен тест.

Учениците бяха придружавани от Симеон Йорданов- обществен ред и сигурност и Константин Димитров- управление на кризи, отбранителномобилизационна подготовка и сигурност на информацията в община Костинброд, както и от пожарнирари от РСПБЗН-Костинброд.

Г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, заедно с г-н Александър Ненов-зам.-кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд посрещнаха и наградиха нашите шампиони!

Всички получиха значка на община Костинброд и поздравления!

Бяхте страхотни!

Благодарим Ви, че представихте достойно община Костинброд!

4695 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд със златен медал от състезанието в село Долни Лозен, където ученици от СУ”д-р Петър Берон” и Първо ОУ”Васил Левски” се включиха в Областното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“