УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-18-896 ОТ 04.04.2018 Г. СА ОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ГАРА ПЕТЪРЧ – ГАРА ДРАГОМАН, ПОПАДАЩИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ГР. ДРАГОМАН, ОБЩИНА ДРАГОМАН.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНОТО СПРАВКИ, УСЛУГИ И ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ ЗА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ГАРА ПЕТЪРЧ – ГАРА ДРАГОМАН, ПОПАДАЩИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЙСКА ОБЛАСТ С АДРЕС ГР. СОФИЯ, КВ. „ПАВЛОВО“, УЛ. „МУСАЛА“ 1

26984 посещения общо 1 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ