На 21-ви май, в община Гаджин хан, окръг Ниш, Република Сърбия се състоя конференция – кръгла маса с представители от различни области от българска и сръбска страна. Кмета на община Гаджин хан – г-н Саша Джорджевич, домакин на срещата беше поканил представители на местната власт от двете страни и преподаватели от български и сръбски университети.

Специален гост на конференцията беше почетния консул на Република България в Ниш – г-н Едвин Сугарев.

Темата на двустранната среща беше транс-граничното сътрудничество между България и Сърбия и възможностите за изготвянето и реализирането на нови проекти с европейско финансиране.

Сътрудничеството в съвместни проекти в инфраструктурата, в областа на културата, туризма , спорта, образованието са изключително важни за общините и от двете страни на границата.

Г-н Младенов сподели досегашният опит в изготвянето, печеленето и реализирането на транс-гранични проекти. Той благодари за поканата на кмета на Гаджин хан, с който освен колеги са и добри приятели. Г-н Младенов обсъди идеи за сътрудничество с кметове на сръбските общини: Бела паланка, Нишка баня, Търговище. С г-н Едвин Сугарев и с български и сръбски професори обсъдиха важната роля на образованието за изграждане на специалисти в различни области , както и бъдещия общ европейски път на България и Сърбия. С община Гаджин хан, община Костинброд вече има реализиран голям инфраструктурен проект, като към настоящия момент е изготвен нов, важен и за двете страни проект, с който двете приятелски общини участват.

Българската и сръбската делегация посетиха и предприятие  в областа на обработка на метали и моделиране на камиони и тежкотоварни машини, което функционира в община Гаджин хан. Предприятието си сътрудничи с български дружества при ремонт и подготовка на камиони за сметосъбиране, които се използват в София.

Доброто сътрудничество между  между общини, образователни институции и бизнеса от Република България и Република Сърбия ще продължи в различни области – благодарение на приятелските отношения между двете страни

8578 посещения общо 1 посещения за деня
Конференция относно трансграничното сътрудничество между България и Сърбия се състоя в община Гаджин хан. Кмета на община Костинброд представи общините на запад от София и добрите практики в печеленето на евро проекти