Г-н Иванов подписа и клетвена декларация в началото на четиридесет и петото редовно заседание на ОбС-Костинброд, свикано на 31 май 2018г. в НЧ”Иван Вазов-1947”. По решение на Общинската избирателна комисия, г-н Иванов зае мястото на г-н Николай Борисов. От миналата седмица, г-н Николай Борисов е назначен за заместник областен управител на Софийска област.

Според решение на Министерски съвет с промени в Устройствения правилник на областните администрации броят на заместник областните управители в Софийска област и в област Стара Загора се увеличава с един. Промяната е свързана с подобряване на координацията в дейността на областните администрации, необходимостта от активна работа с представители на бизнеса за реализиране на политики на местно равнище, с възлагане на специфични дейности, свързани със стопанисване и управление на язовири и охрана на обекти. След полагането на клетвата съветникът от град Костинброд беше поздравен от д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд и ръководството на община Костинброд, в лицето на г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд. г-н Валери Иванов от днес е председател на комисията по здравеопазване, социални политики, спорт и проблеми на младежта. Член ще бъде и в комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция, както и в комисията по образование, наука, култура и вероизповедания.

Честито на г-н Николай Борисов и г-н Валери Иванов за новите постове.

С пожелание да защитават интересите на гражданите и да отстояват принципите на демократичното и европейско развитие на община Костинброд и Република България!

6845 посещения общо 2 посещения за деня
Днес, новият общински съветник, г-н Валери Руменов Иванов положи клетва пред Общински съвет-Костинброд