Безвъзмездно пожарен автомобил за нуждите на доброволно формирование „Феникс“ получи община Костинброд по заповед № 81213-80 от 12.07.2018г. и във връзка с чл.32, ал.2 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствия от тях.

Заповедта и предавателно – приемателния протокол от РДПБЗН-София на специализираната кола беше връчен от гл. инспектор инж. Здравко Александров – началник РСПБЗН – Костинброд на кмета на община Костинброд – г-н Трайко Младенов. На предаването присъства и г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд.

Главен инспектор Александров изрази увереност, че поставеното начало за реалното създаване на доброволното формирование ще бъде в изключителна помощ на жителите на община Костинброд и на РСПБЗН-Костинброд.

До момента на територията на България са формировани 174 доброволни отряда с 2471 доброволци. Формированието „Феникс“ в община Костинброд има 15 доброволци.

От своя страна г-н Младенов каза, че доброволчеството е ценен ресурс за всяка общност, като заяви, че е горд с бързото реализиране на доброволно формирование „Феникс“, тяхната инициативност и добри намерения.

„Този автомобил, който получаваме от държавата, е важен за предотвратяване и за реагиране при първите последици при евентуални природни бедствия. А първите реакции при бедствия или извънредни ситуации са най-важни!“, каза кметът на община Костинброд.

Доброволното формирование „Феникс“ премина успешно и курс на обучения, като лектори бяха от РДПБЗН – София и Български Червен кръст. Всички доброволци получиха сертификати за успешно преминат курс. „Феникс“ разполага и с помещение изцяло реновирано и оборудвано с гардероби в РСПБЗН – Костинброд, предназначено за доброволното формирование на територията на общината. Поставени са и информационни табели на втория етаж на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр.Костинброд. Предстои реновирането и на санитарни възли с душ на втория етаж на РСПБЗН – Костинброд. Всички доброволци ще се оборудват и със специализиран екип, като огнезащитен гащеризон и каски. А специализирания автомобил ще бъде оборудван с вече закупените лопати, кирки, вериги, пясък и всички нужни принадлежности за предотвратяване на бедствия и аварии.

Формированието е създадено за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Право да кандидатства за членство в ДФ“Феникс“ има всяко дееспособно физическо лице навършило 16 години, което има постоянен или настоящ адрес на територията на община Костинброд, а над 18 години то може и да участва в акции.

73640 посещения общо 1 посещения за деня
Доброволното формирование „Феникс“ в община Костинброд получи безвъзмездно автомобил за спасителна дейност от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-София /РДПБЗН – София/