06.08.2018г.
1762 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018-7 „Доставка и закупуване на употребявани автомобили”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и закупуване на употребяван високопроходим автомобил (джип) за нуждите на потребителите на социалната услуга – Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ) – гр. Костинброд“ и Обособена позиция 2: „Доставка и закупуване на употребяван лекотоварен автомобил (миниван) за нуждите на „Домашен Социален патронаж“ (ДСП) – гр. Костинброд“