ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3:„ Осигуряване на топъл обяд “ BG05FMOP001-3.002
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“, КЪМ 10.08.2018Г.

Проектът „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“ по ОП за храни и /или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица в България продължава да разширява дейността си, като капацитетът на ползвателите на услугата вече е увеличен с цели 23 лица. От 01.07.2018г. общият брой на хората в нужда, които получават топъл обяд ежедневно на територията на град Костинброд, както и прилежащите му села  е 72-ма потребители, а Проекта e с продължителност до  29.02.2020г.

Проектът се стреми да подпомогне хората в най- голяма нужда от такъв вид социална помощ – това са възрастни хора с много ниски доходи; самотно живеещи; хора с различни заболявания, които са в невъзможност от самообслужване; деца и семейства, нуждаещи се от подкрепа, както и скитащи и бездомни лица.

Благодарение на Общинска администрация – град Костинброд, на експертите от Дирекция „Социално подпомагане“, както и на „Домашен социален  патронаж“ – град Костинброд, чрез който се извършва социалната услуга, всеки ден, хората в нужда получават вкусна и прясно приготвена храна.

Всеки, който желае може да подаде Заявление за получаване на „Топъл обяд“ в Общинска администрация – град Костинброд при г- жа Тереза Власайкова – ет. 1, ст. № 10.

За нуждите на персонала на „Домашен социален патронаж“, който е част от Общинска администрация-Костинброд и с цел улесняване, и бързина в приготвянето на ястията, бяха закупени нови газови котлони, както и професионална скара, поради увеличаващия се брой потребители.

С радост Ви съобщаваме, че също така предстои закупуване на автомобил, специално оборудван и пригоден за разкарването на храната, както и професионален конвенктомат, отново нужен за приготвяне на вкусната храна ежедневно.

Благодарение на страхотния персонал, който е отдаден на работата си, „Домашен социален патронаж“ може да се похвали със завидния брой потребители – приблизително 150 лица (в т.ч. „Топъл обяд“, патронирани лица, кетъринг за децата от „ДЦРДУ“ и служители на общинска администрация). Качеството на храната е превъзходно и е съобразено с нуждите на възрастни хора, хора със здравословни проблеми, както и със здравословното хранене на деца.

29943 посещения общо 1 посещения за деня
Проектът „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“ по ОП за храни и /или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица в България продължава да разширява дейността си