Община Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2017 година. Инициативата ще се проведе за шестнадесети пореден път. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

Публичното обсъждане на отчет 2017 г. ще се проведе на 28.08.2017 г. от 15.30 часа в малкия салон на Народно читалище „Иван Вазов-1947” II район на града.

Община Костинброд Кани всички граждани, които се интересуват как са изразходени общинските средства да присъстват на публичното обсъждане. Материалите за публичното обсъждане са на разположение от 13.08.2017 г. на информационното табло в сградата на администрацията I етаж.

Отчет 2017г.

7031 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2017г.