24.08.2018 г.

1. Обява 2018-9,
2. Документация с указания за участие, с Технически спецификации и методика за оценка,
3. Приложения за попълване,
4. Проект на договор,
5. Информация за публикувана в профила на купувача Обява 2018-9 с ID 9080053

03.09.2018 г.
1824 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018-9 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите Общинска администрация – Костинброд”