От две седмици усилено се работи по реконструкцията на централния площад „Иван Вазов“. Проектът предвижда цялостна нова визия на площадното пространство по отношение на планова и обемно пространствена композиция. Кметът направи първа проверка на ремонта. Придружиха го д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд и инж. Габриела Георгиева- зам.-кмет на община Костинброд в ресор „Устройство на територията, общинска собственост и екология“. В екипа на инж. Габриела Георгиева са г-жа Юлияна Георгиева- „Инвестиционно проектиране и строителство“ и инж. Красимир Дебеляшки-еколог в общинска администрация- Костинброд. Г-жа Бистра Боянова- ст.експерт „Организатор на мероприятия, връзки с обществеността и международна дейност“ също присъства на огледа.
За две седмици са премахнати плочките на първото ниво на площад „Иван Вазов“, демонтирани са всички съоръжения и са почистени тревните площи.

Кметът отбеляза, че е на лице добра комуникация между ръководството на община Костинброд и изпълнителите на строителните дейности. Също така, целият екип ще следи строителните дейности да се извършват качествено и в срок.

10369 посещения общо 1 посещения за деня
Проект „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в град Костинброд” тече с пълна сила! Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно с екип от общинска администрация- Костинброд направи оглед на дейностите по ремонта на централен градски площад „Иван Вазов“, гр. Костинброд