На 21 и 22 октомври, делегацията от община Костинброд, водена от г-н Трайко Младенов посети община Ниш, Република Сърбия, за да се запознае с въвеждащата се на нейна територия система за събиране и съхранение на битовите отпадъци в междублоковите пространства и квартали на общината, както и с последващото им извозване от почистващата града фирма.

След конструктивните работни срещи в сръбските общини Бабушница и Димитровград и проведените разговори с кметовете им и представители на местното самоуправление, пред община Костинброд се откриха нови перспективи за трансгранично и международно сътрудничество в различни области.

Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник- кмет на община Костинброд и представителите на общински съвет – Костинброд – г-н Живко Георгиев и г-н Иван Иванов посетиха и търговски дружества, които се занимават с изработка на камиони за извозване на отпадъци, както и с преустройството на готови камиони така, че те да са в полза на общините или фирмите при дейностите по извозване на боклука.

Българската делегация разгледа цех, в който се правят и преустройват камиони за чистотата, който работи изключително успешно с български и сръбски общини и фирми.

Цехът е позициониран в сръбската община Гаджин хан, на 8 километра от Ниш, с която община, община Костинброд е в изключително добри приятелски и прартньорски взаимоотношения. Община Костинброд и община Гаджин хан имат реализиран проект по транс-гранично сътрудничество с готови инфраструктурни обекти.

Последва разглеждане и анализ на въвеждащата се система за сметосъбиране в община Ниш, като бяха разгледани монтиращите се от 2012 г. подземни контейнери. Беше направена преценка на експлоатационните им качества, както и на устойчивостта им при продължителна употреба и вандализъм. Системата за заместване на бобърите с новите подземни съоръжения перфектно се интегрира в градска среда, като намалява замърсяването с боклуци в междублоковите пространства и в кварталите, където домакинствата нямат отделни съдове за съхранение на отпадъците /персонални кофи/.

Българската делегация се запозна и с начина на изработка и компонентите, от които се изграждат съответните подземни контейнери, както и с начина им на експлоатация, ремонт и техническа поддръжка. Беше посетено предприятието, на чиято територия се изработват съответните съоръжения и което към момента снабдява много български общини от всички части на България.

Целта на община Костинброд е през следващата 2019 г. да започне да се изгражда нова и модерна система за сметосъбиране, като старите контейнери и бобъри в централна градска част и в междублоковите пространства да бъдат заменени с европейски изглеждащи и функциониращи нови съоръжения.

Няма да спрем и ще продължаваме да се борим срещу неморалното и безочливо нерегламентирано изхвърляне на боклуци от наши съграждани като изграждаме нови и модерни системи за събиране и съхранение на отпадъците. Ще продължим да надграждаме, за да може градът и общината ни да бъдат по – чисти, по- зелени и по- приятни за живот , за нас и нашите деца.

6932 посещения общо 1 посещения за деня
РАБОТНИТЕ СРЕЩИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ БЯХА СВЪРЗАНИ И С АНАЛИЗИРАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО СЕ ГЕНЕРИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД