Поканената от директорката на Центъра-г-жа Ананиева, проф. Диана Трендафилова говори за сърдечно-съдовите заболявания, за рисковете и превенцията. Всъщност проф. Трендафилова финализира за годината поредицата от разговори с различни изявени специалисти от сферата на здравеопазването, които екипът на ЦСРИ- Костинброд организира за своите потребители, както и за гражданите от общината. Проф.Трендафилова е един от утвърдените наши кардиолози в областта на инвазивната кардиология, началник е на клиника по кардиология в болницата „Св.Екатерина“, републикански консултант, специализирала е в Белгия, Италия, Франция и Германия. В много достъпен стил лекторката изясни кои са най-честите заболявания на сърдечно-съдовата система, посочи факторите, провокиращи тези заболявания, посъветва присъстващите как да живеят, за да ги избегнат и запазят своето сърце.

Проф. Диана Трендафилова се оказа не само добър специалист , но и човек с голямо сърце. На срещата присъстваха кметът на общината – г-н Трайко Младенов, г-жа Таня Иванова – гл.експерт от общинска администрация, г-жа Краса Крилашка-общински съветник, представители на Дирекция „Социално подпомагане“- Костинброд. Г-н Младенов поздрави сърдечно присъстващите, благодари за поканата, потвърди подкрепата си за екипа на Центъра и изказа удовлетворението си от неговата работа, заяви, че общинското ръководство е еднакво ангажирано както към образованието, така и към социалните услуги.

Предстои изграждане на един уникален център – без свой аналог – на територията на общината – център за деца с онкологични заболявания. Кметът заяви, че в недалечно време ще се разкрие и модерен рентгенов в кабинет в сградата на поликлиниката, което ще улесни здравното обслужване на гражданите. С организирането тази последна за годината среща екипът на ЦСРИ доказа, че е напълно съпричастен с проблемите на своите потребители и оправдава замисъла на социалната услуга- да допринася за подкрепата и социализирането на хората с увреждания.

7051 посещения общо 1 посещения за деня
Една изключително интересна и полезна среща се проведе днес – 28.11.2018 г., в Центъра за социална рехабилитация и интеграция-Костинброд