Пожарникари от РСПБЗН-Костинброд и доброволци от доброволно формирование „Феникс“ проведоха демонстрация по евакуация при възникнал пожар, вследствие на терористичен акт. Международния ден на доброволеца, 5 декември,  беше отбелязан с демонстрация по евакуация на ученици от СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд. Представители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Костинброд, заедно с Доброволното формирование „Феникс“ към община Костинброд показаха как се действа при гасене на пожар. Занятието започна със сигнал за тревога и след 3 минути и 31 секунди всички успешно успяха да се евакуират на безопасно място в двора на СУ „Д-р Петър Берон“.

Според сценария на занятието, доброволците демонстрираха как се гаси пожар с пожарогасител, обясни началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Костинброд инж. Здравко Александров.

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов присъства на демонстрацията и прикани всички млади заитересовани граждани на община Костинброд, навършили 16 години, да кандидатстват за прием в Доброволно формирование „Феникс“. Инж. Пламен Мишев- директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство-Сливница” беше поканен от кмета на община Костинброд да присъства на евакуацията.

След демонстрацията в двора на училището, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Иванов и зам.-кметът на община Костинброд г-н Александър Ненов връчиха служебните карти на Доброволното формирование „Феникс“.

До момента на територията на Република България са формировани 174 доброволни отряда с 2471 доброволци. Формированието „Феникс” в община Костинброд има 15 доброволци. Формированието е създадено за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Право да кандидатства за членство в ДФ “Феникс“ има всяко дееспособно физическо лице навършило 16 години, което има постоянен или настоящ адрес на територията на община Костинброд, а над 18 години то може и да участва в акции.

8976 посещения общо 2 посещения за деня
Ден на доброволеца в община Костинброд