Покана за провеждане на общественото обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг публикува Община Костинброд преди седмица и прикани всички жители на общината заедно да вземат важното решение.
На обсъждането г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, заедно с д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд и г-жа Анита Кръстанова- директор на дирекция “Финансов контрол” и главен счетоводител на община Костинброд разясниха подробно внесеното предложение.
Предназначението на кредита ще е закупуване на цифров графичен рентгенов апарат с безжичен цифров панел с Включен PACS, ултразвукова система с цветен Доплер и два трансдюсера – конвексен и линеен и ремонт помещение в поликлиниката, в град Костинброд.
Апаратът ще е най-новата медицинска апаратура за образна диагностика в община Костинброд и ще осъществява цялата гама рентгенови изследвания при заболявания на мускулно-скелетната, храносмилателната, дихателната, отделителната, половата и др. системи. Образната диагностика ще помага на медика да постави точна диагноза и да предприеме най-добро лечение на пациента. Важен фактор ще и спестяването на средства и време на жителите на общината в търсене на други медицински центрове, разполагащи с подобна техника.
1650 посещения общо 1 посещения за деня
На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов -1947“, гр.Костинброд се състоя обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг на община Костинброд за закупуването на рентгенов апарат