13.05.2021 г.
1.1. адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1012642
1574 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-1 Доставка на течни горива – бензин А95Н и дизелово моторно гориво за служебните автомобили на община Костинброд и сруктурните й звена