Министърът на туризма поздрави гостите си от община Костинброд за последователните усилия за в бъдеще да превърнат тази красива част на България в интересна туристическа дестинация. По време на срещата бе обсъдено провеждането на кръгла маса, председателствена лично от министър Ангелкова. Кръглата маса ще се проведе в община Костинброд, като водеща община, в средата на месец февруари. В кръглата маса ще се включат всички съседни общини попадащи в туристически район София.

Министър Ангелкова, заяви:
“Община Костинброд е сред общините с най-активен принос в работата си относно постигането на високи постижения на туризма в Софийска област и съм убедена, че благодарение на усилията на ръководството на общината, прекрасният район на Костинброд, ще се превърне в атрактивна туристическа дестинация само на 15 минути от столицата.”

Община Костинброд получи покана от министър Николина Ангелкова да участва в голям форум на 9.02.2019г., където ще бъде предоставена възможност да се презентира потенциала на общината в областта на туризма!

7945 посещения общо 1 посещения за деня
На 28.01.2019г., представители от ръководството на община Костинброд проведоха работна среща с министъра на туризма, г-жа Николина Ангелкова