На 01.02.2019г., компанията „Корект Консултинг Груп“ ООД завърши своя проект в град Костинброд. Гост на връчването на сертификатите беше г-н Александър Нен1ов- заместник- кмет на община Костинброд и г-жа Ели Виденова- директор на СУ „Д-р Петър Берон“.

Г-н Ненов поздрави учениците от 12 клас и им пожела повече активност, упоритост, успешно учение и късмет, за да успеят да реализират собствен бизнес, именно на територията на община Костинброд. Заместник-кметът пожела на учениците да продължат своето образование, и след години да видим някой от тях на управленчески и ръководни постове: „Младите хора в община Костинброд имат предимство да се развиват в която и да е сфера, предвид Бизнеса на нейна територия.“ Той подчерта и реализирането на вече спечелени проекти за общината на стойност 32 милиона, предстоящите мащабни мероприятия, във връзка с 45 години град Костинброд и усилията на общината да разкрие, разконсервира, до проучи и социализира двореца на Император Константин Велики – „Скретиска“. В рамките на тази година се очаква община Костинброд да получи правото на управление на 30 декара земя, под която се намира най – големият дворец за онзи период на историята и след тази тежка и сложна процедура, вече се работи над проект за превръщането му в дестинация за културно – религиозен туризъм!

В рамките на проекта, компанията „Корект Консултинг Груп“ ООД предостави комплекс от обучения и услуги, насочени към 98 безработни, неактивни младежи до 29 г. в Софийска област, желаещи да развиват собствена стопанска дейност.

Проектът стартира с провеждане на 7 мотивационни срещи, във всяка от общините. На младежите бяха разяснени възможностите за реализация на собствен бизнес, в зависимост от спецификата и бизнес климата в конкретния регион, както и начини за достъп до европейско финансиране и начален капитал. За обмяна на добри практики, на срещите бяха поканени представители на местните администрации и различни бизнес-мрежи. След приключване на мотивационната кампания, във всяка от седемте общини стартираха обучения за общо 98 младежи. Те се проведоха в рамките на период от 5 месеца. На участниците беше представен процеса по планиране, подготовка, създаване и последващото управление на самостоятелен бизнес. След преминатото обучение, младежите придобиха необходимите умения за разработване на жизнеспособни бизнес идеи, както и за адекватно управление на собствена стопанска дейност.

Основна цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и развитие на умения за собствена стопанска дейност, сред младежите на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище.

3519 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, в СУ “Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд бяха раздадени сертификати на успешно завършилите ученици, взели участие в проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен по Процедура BG05М9OP001- 1.020 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП РЧР 2014-2020