Националната гордост е нещо хубаво. Чувството за принадлежност е изключително важно и патриотизмът помага в тази насока. А и както казват старите хора – дърво без корени не може да оцелее. В община Костинброд има десетки бележити личности с повод за гордост. Те са пример за обществото. Те са това, с което всеки град се представя пред страната си, а страната се представя пред света!

В малкия салон, пред ученици от Второ ОУ “Васил Левски“, СУ „д-р Петър Берон“ и ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“, г-жа Русанка Колева- историк, библиотекар в НЧ“Иван Вазов-1947“ и създател на най-големия фестивал в община Костинброд- „Шопски наниз“,  представи някой от най-бележитите ни личности. Обществениците от община Костинброд бяха разделени в области, като медицината, поезията, изкуството, физиката, химията и музиката.

Беседата беше уважена от г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, който презентира пред учениците и техните директорите предстоящите мероприятия, откриване на обекти и проекти, които ще се реализират през 2019 година.
Заместник-кметът обърна специално внимание на историята на града. „Нашата история е хилядолетна! Трябва да се гордеем с нея и да знаем, че Император Константин Велики е резидирал, именно тук, в Костинброд! Общината направи през последните три години всичко възможно дворецът „Скретиска“ да стане общински имот и да се задейства неговото разконсервиране! През 2019 година се очаква „Скретиска“ да стане собственост на община Костинброд!“ Г-н Ненов пожела на учениците да бъдат амбициозни, да участват активно в празниците на града и да бъдат ангажирани с обществения живот на община Костинброд. „Бъдете горди граждани на общината, пълноценни граждани на България и добри граждани на Европа!“

Беседата започна с Дияна Стоянчева- археолог, родом от община Костинброд и след като въвлече децата в интересната си професия, им пусна два кратки филма:  „Професия реставратор“ за художника Лъчезар Стефанов и филм за Ина Евтимова – спринтьорка от град Костинброд. Още в еуфория, след като се разбра, че Ина Евтимова стана втора на 60 м. в турнира във Виена с време от 7.38 сек. и покри норматива за участие на балканския шампионат в Истанбул на 16 февруари, децата бяха възхитени и задаваха въпроси.
Беседата „Бележити личности“ ще продължи и през следващите месеци в НЧ „Иван Вазов-1947“, гр.Костинброд.

1209 посещения общо 1 посещения за деня
Днес се проведе беседа „Бележити личности“ в НЧ “Иван Вазов-1947“, гр.Костинброд