Уважаеми съграждани,
Уведомявами Ви, че поради отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет.3, стая № 37 за приемане на документи към Агенция по геодезия, картография, кадастър, същият ще работи по следния график:

  • 12.02.2019г. (вторник);
  • 15.02.2019г. (петък);
  • 18.02.2019г. (понеделник);
  • 19.02.2019г. (вторник);
  • 28.02.2019г. (четвъртък);
  • 01.03.2019г.(петък).

От 12.03.2019г., включително, заявления ще се приемат всеки вторник и четвъртък в приемните дни на Общинска администрация Костинброд. Заявления може да подавате в АГКК на адрес: ул. Мусала №1, ж.к. Павлово, гр. София на гише №5.

1728 посещения общо 2 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е