Основен акцент на срещата беше развитието на туризма в района на запад от София и по-специално в общините Костинброд, Годеч, Божурище, Сливница и Драгоман! Районът на петте общини е с изключително голям потенциал в предлагането на качествен туристически продукт.
На срещата присъстваха кметовете на Сливница, Божурище, Годеч и зам.-кметът на Драгоман.
От страна на община Костинброд , гостите посрещна г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет-Костинброд, г-н Александър Ненов зам.-кмет на община Костинброд и г-н Борислав Борисов – кмет на с. Петърч.
Ръководството на община Костинброд си е поставило амбициозната цел, с поредица от срещи, инициативи, разработването на проекти и популяризирането на интересни обекти в общината, с течение на времето да привлече туристи. Община Костинброд има огромен потенциал, който през последните 45 години не е бил развиван пълноценно. Важен фактор е близостта до София и възможността, туристите посещаващи столицата, да посетят и периферията.
По време на срещата, г-н Младенов разказа и показа на министър Ангелкова обектите, които се изграждат и ще се изграждат в центъра на град Костинброд! Новостроящият се площад, прилежащите паркинги, улиците и тротоарите, които ще бъдат изградени в центъра, централният православен храм “Св. Константин и Елена”, който ще бъде напълно завършен тази година. Читалище  “Иван Вазов-1947”, което ще бъде ремонтирано, бъдещата супер модерна открита сцена и мястото, където ще бъде изграден информационен център.
След стартирането и реализирането на всички проекти през 2019 година и следващата 2020 година, община Костинброд ще бъде по-красиво, по-сигурно и по – добро място за живеене!
11750 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 11.02.2019г. в община Костинброд се проведе среща с министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова