Участие в общото събрание на НСОРБ взеха и ръководството на община Костинброд, в лицето на г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд.

При дадения Дневен ред, заседанието започна с отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2018 г.; Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2018 г.; Програма за дейността на НСОРБ за 2019 г.; Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2018 г. и проектобюджет за 2019 г.;  Приемане на Статут и видове отличия на НСОРБ.

Като съпътстващо събитие по време на събранието се проведе форум „Европейски, национални и местни приоритети“ с три подтеми, а в последния /трети/ панел се разисква темата “С грижа за местните хора“.

Гости и лектори на форумите бяха г-жа Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община, г-н Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, г-жа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Атидже Алиева – Вели – заместник- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, г-н Нено Димов – министър на околната среда и водите, г-н Бисер Петков- министър на труда и социалната политика и г-жа Жени Начева- зам.-министър на здравеопазването.

В края на заседанието, кметът на община Костинброд и председателят на общински съвет- Костинброд проведоха разговор с министъра на труда и социалната политика – г-н Бисер Петков.

Представителите на местната власт поканиха г-н Петков да посети община Костинброд и да види социалните услуги, които се развиват на нейна територия. Общинските социални центрове предлагат услуги на високо европейско ниво, а на есен ще отвори врати и една от най -модерните и изключително важни за българските деца социална услуга –  Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, в с. Опицвет.

Г-н Младенов и д-р Тенев поканиха министъра на труда и социалната политика на откриването на центъра, което ще бъде през месец октомври на настоящата година.
12017 посещения общо 1 посещения за деня
На 12 февруари 2019 г. от 13.00 ч. в зала „Рубин“, хотел Рамада, гр.София се състоя заседание на Общото събрание на НСОРБ /Национално сдружение на общините в Република България/